Afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)

27. marts 2019

Sekretariatet i LSI afholdte d. 21/3 2019 årets første afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP) 

Formålet med afslutningsworkshoppen var at få fokus på Innovationssamarbejdet i de afsluttede SSP-projekter. 

De tre virksomheder som afsluttede deres SSP projekter, var følgende:

  1. Innocon Medical – Behandling af Inkontinens
  2. Acubit – Fremtiden Demenssikring
  3. Innoflex – HangOnHome

Der var oplæg fra de tre virksomheder, som delte deres erfaringer med, og viden om, at deltage i et innovationssamarbejde.

De tre virksomheder havde inviteret samarbejdspartnere med til deres præsentationer, hvilket gjorde at deltagerne ved afslutningsworkshoppen fik et bredt indblik i projektarbejdet.

Ligeledes var der deltagere fra nye og igangværende SSP-projekter, med henblik på videndeling og erfaringsudveksling.

Line Blume – CEO hos Innoflex 

“Det var en god oplevelse at få lov at fortælle om vores udbytte og læring af SSP programmet og gjorde os selv bevidst om hvad dette program har været  medvirkende til. Det er altid sund fornuft af evaluerer og det fik vi her anledning til. Også er det altid rart med god respons fra de fremmødte, hvor vores erfaringer kan gør gavn for andre – Vi fik meget ud af dagen, særlig gav det os nyt netværk, og netværk er kommet for at blive! Netop når man deler sine erfaringer med andre, skabes der ofte konstruktiv dialog og nye bekendtskaber – hvilke også skete for os på SSP afslutningsworkshop.”

Dianna Mærsk Knudsen – Innocon Medical 

“Det er godt at se, hvordan andre innovationssamarbejder har foregået/fungeret. At høre om hvad der har fungeret godt, og hvilke udfordringer de er stødt ind i, og kunne lære af deres erfaringer. Derudover er det selvfølgelig spændende at få et indblik i andre spændende og innovative medico-/velfærdsteknologier. Man får også viden om, hvad der findes af leverandører/samarbejdspartnere indenfor branchen generelt. Desuden er det en mulighed for at inspirere andre til at oprette disse innovationssamarbejder.

Jeg synes, det var rart at have et sted, hvor vi havde mulighed for at promovere vores samarbejdspartnere. Det innovationsprojekt InnoCon Medical har deltaget i, har jo omhandlet vores eget produkt. Vi har haft stor værdi af samarbejdet med innovationsprojektet partnere, og det er derfor rart at kunne videreformidle dette til andre, så de måske kan få gavn af disse samarbejdspartnere også.”

Hold øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev, for hvornår LSI afholder næste SSP workshop.

Afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)

Skriv et svar