Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme?

11. februar 2019

Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme?

BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme er et 10 måneders post graduate læringsforløb i sundhedsinnovation og entreprenørskab. Uddannelsen retter sig mod en bred vifte af fagspecialister som forskere, virksomhedsudviklere, sundhedsprofessionelle, ingeniører, IT-professionelle og designere – alle med interesse for sundhedssektoren. 

Programmets fellows skal arbejde både teoretisk og praktisk med at afdække de mange behov på en hospitalsafdeling. I et tværfagligt samarbejde vil de udvikle produktløsninger, der kan implementeres i patientbehandlingen og forretningsmodeller for, hvordan de nye produkter kan tages videre ud på det kommercielle marked.

Ambitionen med programmet

Det helt overordnede formål med initiativet er, gennemkompetenceudvikling i behovs- drevet sundhedsinnovation at fostre innovationsledere, der kan agere intrapreneurs i krydsfeltet mellem det offentlige sundhedssystem, universiteterne og industri – og derved være med til at løfte en fortsat stærk udvikling af dansksundhedsinnovation. 

Som en positiv sideeffekt sigter initiativet mod at stimulere et vækstlag af viden-baserede virksomheder på det sundhedsteknologiske område.

Hospitaler sikrer mulighed for validering af løsninger og netværksskabelse 

BioMedical Design er bakket op af alle fem danske regioner, der på skift stiller to værtshospitaler til rådighed så fellowship-deltagerne har mulighed for at iagttagepersonalets daglige arbejde, afdække behov og udvikle nye løsninger til klinisk relevante problemstillinger. På den måde opnår fellowship-deltagerne en unik indsigt i sundhedsvæsnet og mulighed for at skabe et personligt netværk blandt klinikere og forskere. Som en del af træningen og opnåelse af færdigheder skalfellowship-deltagerne også dele deres læring om innovation og de identificerede behov i klinikken videre til de sundhedsprofessionelle, og de skal samarbejde med hospitalsafdelingen om at løse aktuelle udfordringer. Der er indlagt besøg på andre hospitaler end værtshospitalerne, hvor de studerende får mulighed for yderligere at validere både behov og løsninger. Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet i København udpeget til at være værter for første årgang af fellows.

Se mere om programmet her

Programmet er blevet til i et tæt samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Aarhus Universitet og Københavns Universitet og berammet til et fem-års forløb. 

BioMedical Design er stipendie-baseret, og er støttet af Novo NordiskFonden til at kunne uddanne 16 fellows årligt i et fuldtidsforløb.

www.biomedicaldesign.dk

 
Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme?

Skriv et svar