Erfaringer fra SSP projektet HangOn Home

17. december 2018

SSP projektet HangOn Home er nu afsluttet og LSI har sat idéhaver Line Blume, fra virksomheden Innoflex, i stævne for at høre om hvordan projektforløbet har fungeret og ikke mindst, hvad fremtiden byder på for produktet HangOn Home.

Skærmbillede 2019-01-03 kl. 09.10.40

Hvad der er sket med projektet siden opstarten og indtil nu?

HangOn Home har været et projekt der har fyldt meget hos INNOFLEX det seneste år. Det er et produkt der er 100% brugerdrevet og er startet som en ide af en Opvågningsygpejekeske, på Aalborg Universitetshospital.

HangOn home har kort sagt til formål at holde styr på patienters ejendele under indlæggelser for derved at minimere personalets tid, på at lede efter disse og samtidig give patienten et positivt forløb på Hospitalet.

Med SSP midler blev det gjort muligt at sætte tempo på projektet og 1. september 2018 blev der sendt 4000 eksemplar i test, på Aalborg Universitets hospital og Regionshospitalet i Hjørring. Projektet slutter officielt 31.december 2018 men allerede nu står vi med meget fine testresultater der viser at produktet havde en væsentlig effekt på antal timer der bliver ledet efter ejendel.

Hvordan har innovationssamarbejdet fungeret med de andre partnere?  

Vi har haft et super effektivt og generelt positivt forløb, mellem både de private og offentlige partnere i projektet. Igennem hele forløbet på 7 måneder, har der være tæt dialog og klar rollefordeling. Projektforløbet har været præget at gensidig respekt og en fælles interesse, i at skabe så retvisende resultater som muligt.

Hvordan har samarbejdet fungeret sammen med LSI?

Udover de officielle partnere i projektet, har LSI haft en væsentlig rolle i at skabe god dialog og kommunikation med væsentlig personer på Hospitalet men også i Kommunen. LSI har været en stor hjælp i at åbne døre til de rette personer, hvorved at testen blev endnu bredere og barriere blev spotte og imødekommet, inden de blev en hindring. Ydermere igangsatte LSI dialog med Aalborg kommune, hvorved at projektet fik en væsentlig tværsektoriel vinkel.

Hvad er næste skridt for virksomheden/produktet?

HangOn Home er nu testet og ”godkendt” som en intuitiv god løsning, til håndterer ejendele på Hospitalet. Vi er i fuld gang med at udbrede kendskabet til produktet, i hele landet og vi vil inden længe ligge en plan for hvorvidt vi skal håndtere en mulig eksport af produktet. Ydermere har vi dialog med flere kommuner og netop deres interesse i produktet, som en tværsektoriel løsninger gør at potentialet er langt større ende først antaget. HangOn Home vil blive en væsentlig brik i INNOFLEX’s produktpotefølge og vi glæder os til at udbrede det til flere regioner og kommuner.

Line og home

Læs mere om Innoflex her


Erfaringer fra SSP projektet HangOn Home

Skriv et svar