SundCamp 2018

22. oktober 2018

Billede1-kopi 4

Den 18. og 19. oktober dystede de studerende fra 3. og 4. semester på ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne på UCN – Selma Lagerløfts Vej, om at finde de bedste innovative løsninger indenfor Sundheds- og Velfærdsområdet.

Sund Camp er en afslutning på et to ugers tværprofessionelt samarbejde for de studerende. Lektorerne Lene Duus og Betina Ringby er arrangør af campen og i år har LSI sekretariatet været inviteret ind i samarbejdet. LSI’s rolle var at finde eksterne opgavestillere med konkrete og nutidige udfordringer, hvilket betød at LSI sekretariat har været i dialog med netværket blandt partnere og medlemmere af LSI.

På Sund Camp bidrog LSI medlemmerne, Innoflex og Liftup samt LSI partnerne Aalborg Kommune og Hjørring Kommune med de virkelighedsnære udfordringer, som de studerende brugte to dage på, at udvikle nye løsningsforslag til. Herudover stillede Hanne Engholm Hansen, som er IT Projektleder ved Frederikshavns kommune, sin viden og knowhow til rådighed for de studerende.

Gennem campen arbejdede de studerende med en overordnet forståelse af innovationsprocesserne, hvor de gik fra en samfundsmæssig udfordring til et konkrete løsningsforslag. Innovationsprocessen har afsæt i nutidens udfordringer, som leder de studerendes nysgerrighed og kreativitet til, at kunne designe bedre fremtidige løsninger. Måden som underviserne faciliterer forløbet på, tager udgangspunkt i ”Design Thinking”.

De virkelighedsnære udfordringer var i år:

  1. Teknologi til måltagning af kompressionsstrømper
  2. Teleløsninger på Ældre & Handicapområdet
  3. Kvalitetssikring af medicinhåndtering i en hverdag, hvor der er mange tværprofessionelle samarbejdspartnere
  4. Den innovative akutvogn til brug på fødegangen
  5. Op at stå igen 

Sund Campen startede med, at de studerende blev præsenteret for de virkelighedsnære udfordringer, af de eksterne opgavestillere. Herefter arbejdede de studerende i teams for at udvikle deres bud på et løsningsforslag til udfordringen. Sund Campen blev afsluttet næste dag ved, at der for hver udfordring, skulle udvælges de to bedste løsningsforslag, som herefter skulle pitches foran de eksterne opgavestillere samt de studerende.

De studerende var meget kreative og innovative, og kom med rigtig mange spændende bud på løsninger, så det var svært for opgavestillerne at vælge en vinder.

ucnHer ses alle vinderne fra de forskellige kategorier

Line - UCNLine Blume, CEO – Innoflex

Line Bluhme fra Innoflex, som der stillede udfordringen; Den innovative akutvogn til brug på fødegangen:

”Geniale løsninger på en ret kompleks udfordring – netop tværfagligheden gjorde at deres løsninger var tænkt bredt og rummede mange brugbare aspekter” – Line Blume, Innoflex

Innoflex valgte at bruge de to dage sammen med de studerende, så de stod til rådighed for spørgsmål gennem dagene. 

Jordemoder, Trine Fritzner Jensen som har stillet udfordringen sammen med Innoflex var også til stede og udtalte; ”Alle fra sygehuset skulle have love at deltage i sådan en SundCamp – man bliver så stolt og inspireret af de unge mennesker”

Flemming - UCNFlemming Eriksen, CEO – LiftUp

Flemming Eriksen fra LiftUp, som der stillede udfordringen; Op at stå igen:

”Vi var hos Liftup dybt imponeret over, hvor kreative de studerende har været. Deres forskellige tilgang til løsningsforslag var meget inspirerende. Det at sætte ”ikke teknikere” til at løse en teknologisk udfordring, giver frihed til de kreative tanker, som ikke er begrænset af kendte teknologier.

På trods af den korte tid de studerende havde til at arbejde med problemstillingen, har de formået at lave seriøse bud på løsninger, og samtidig lave overbevisende præsentationer, flot. Liftup vil helt sikkert gerne deltage i lignende arrangementer igen.” – Flemming Eriksen, Liftup

Bent - UCNBent Sørensen, Aalborg Kommune

Bent Sørensen fra Ældre & Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, stillede udfordringerne; Teleløsninger på Ældre & Handicapområdet og Kvalitetssikring af medicinhåndtering i en hverdag, hvor der er mange tværprofessionelle samarbejdspartnere.

“Det er altid interessant at få andre øjne på vores udfordringer. De studerende tog virkelig udfordringerne på sig og så virkede de fagligt godt rustede. Derfor synes jeg også at vi fik nogle fine bud på hvordan medicin og kommunikation med borger kan håndteres vha. teknologi.” – Bent Sørensen, Ældre & Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

SundCamp 2019

Næste SundCamp finder sted i uge 13, 2019.

Skulle din virksomhed, hospital eller kommune have interesse i at deltage i SundCamp, så er projektleder hos LSI, Heidi Søgaard Hvistendahl, sammen med UCN, tovholder for at få de relevante problemstillinger i hus.

Tilmeld en udfordring

SundCamp 2018

Skriv et svar