Workshop i samarbejde med Dansk Center for Partikelterapi

15. oktober 2018

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center for strålebehandling med protoner, der åbner på Aarhus Universitetshospital ultimo 2018. 

Protonbehandling er en nyere og i visse tilfælde mere skånsom form for strålebehandling.


Ved almindelig strålebehandling med røntgenstråler medbestråles raskt væv før og efter kræftknuden. Protonstråler afsætter dosis mere velafgrænset, hvorved bivirkninger reduceres. Blandt andet nedsættes risikoen for, at en ny kræftsygdom udvikles senere i livet grundet strålebehandling. Derfor er protonbehandling særligt velegnet til børn og unge, der stadig har et langt liv foran sig efter kræftsygdommen. 

Det forventes, at strålebehandling med protoner kan give anledning til nervøsitet og angst hos nogle patienter. Særligt i tiden op til behandlingsstart og frem til de første behandlinger er overstået. For patienter er denne periode præget af uvished idet viden, omgivelser og procedurer i relation til protonbehandling er nyt. 

Det ønskes derfor at udvikle løsninger, der fremmer inddragelse og tryghed for patienter før, under og efter behandlingsforløb, som kan være med til at forbedre den mentale forberedelse forud for protonbehandlingen. Ligeledes ønskes løsninger, som kan være med til at fremme afslapningen under lejring, scanning og behandling. 

DCPT, Aalborg Universitet (AAU), MTIC, LSI & MedTech Innovation samarbejder omkring en workshop som afholdes den 1. november. AAU står for at facilitere processen og der er inviteret en række klinikere og virksomheder med. Til workshoppen vil der være frie rammer til at tænke i forskellige løsninger, som kan bidrage til at forbedre behandlingen. Dette kunne være teknologiske løsninger og det kunne også være andre løsninger som indretningen eller løsninger der bygger på pædagogiske eller terapeutiske forløb, som kan hjælpe patienterne. Det er muligt at arbejde med en kombination af forskellige tiltag, det forventes dog, at der vil være en vis sammenhæng imellem dem. 

Projektudviklingen skal være brugerdrevet og at patienternes behov og ønsker er styrende for, hvilke løsninger der bliver udviklet. Det vil derfor være vigtigt at inddrage patienterne kontinuerligt i udviklingen, for at sikre at vi rammer rigtig med vores løsninger. Der har allerede været en del forarbejde fra DCPT, hvor både voksne patienter og familier til børnepatienter er blevet interviewet omkring forløbet, hvor de har kigget på patienternes oplevelse og erfaringer, og det forventes, at dette vil blive yderligere udforsket i løbet af projektet.

Workshop i samarbejde med Dansk Center for Partikelterapi

Skriv et svar