Etablering af samarbejdsforum

14. september 2018

Samarb

Life Science Innovation (LSI) blev etableret i 2017, da der var behov for samt efterspørgsel efter ét initiativ inden for sundheds- og velfærdsinnovation. 

LSI blev etableret for bl.a. at skabe vækst og viden via et optimeret samarbejde på tværs mellem aktørerne inden for området: Vidensinstitutioner (Aalborg Universitet (AAU), Professionshøjskolen UCN (UCN) og SOSU Nord), de nordjyske kommuner (via BRN), Aalborg Kommune, Region Nordjylland samt de nordjyske virksomheder inden for Life Science. 

Visionen i LSI er: 

LSI vil styrke sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland og skabe værdi via erhvervsvækst, vidensudvikling og bedre løsninger til gavn for borgere, medarbejdere og virksomheder

Der er udarbejdet en formel aftale om samarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem parterne, idet hver part har hver sin interesse i samarbejdet. Et samarbejde mellem de forskellige partnere i LSI er unikt, da det samler alle aktører inden for området. En fælles forståelse for at samarbejde omkring visionen, om at skabe værdi inden for området Life Science med fokus på vækst og borgeren/patienten dannede grundlag for en formel aftale om samarbejdet, som blev underskrevet: ”Partnerskabserklæring”. Region Nordjylland og AAU har bidraget med kompetencer i form af juridiske rammer, hvilket var en forudsætning for, at alle parter kunne indgå i et succesfuldt samarbejde. 

Indholdet i Partnerskabserklæringen blev formuleret og udarbejdet i fællesskab mellem parterne. For at sikre et samarbejde på tværs, hvor de forskellige parters perspektiver og interesser tilgodeses, blev der i Partnerskabserklæringen beskrevet, at der skal etableres et Samarbejdsforum. 

Samarbejdsforum er med henblik på, at etablere meningsfulde aktiviteter på tværs af relevante partnere. Dette er i tråd med strategien for LSI, idet forretningsområdet ”Samarbejde og synergi” netop kan varetages i tæt samarbejde med partnerne i LSI og på det operationelle niveau i Samarbejdsforum.

Læs mere om LSI’s forretningsområder her

Formål

Samarbejdsforum etableres for at sikre en koordination mellem partnere i LSI og bidrage til relevante aktiviteter på tværs. Formålet er at beskrive relevante aktiviteter i et aktivitetskatalog, der kan bidrage med værdi til de enkelte partnerne. Formålet er ligeledes at kvalificere samarbejdet mellem partnerne og opnå en fælles forståelse for netop at sikre bedre løsninger inden for området Life Science for at skabe værdi for mennesket samt private og offentlige aktører. 

Samarbejdsforum mødes hver sjette til ottende uge.

Samarbejdsforum består af to repræsentanter fra:

  • De Nordjyske Kommuner
  • Aalborg Universitet
  • UCN
  • SOSU Nord
  • LSI Erhvervsforening
  • Region Nordjylland
 
Etablering af samarbejdsforum

Skriv et svar