UCN – SundCamp

13. august 2018

UCN – SUND, som er partner i LSI, arbejder bl.a. tværprofessionelt med ideudvikling på SundCamp. De studerende er fra sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og jordemoderuddannelsen og har fokus på det tværfaglige samarbejde i 14 dage, hvoraf der arbejdes intenst med innovationsprocesser de sidste to dage.

Gennem forløbet arbejder de studerende med en overordnet forståelse af innovationsprocesserne, hvor de går fra en samfundsmæssig udfordring til et konkrete løsningsforslag. Innovationsprocessen har afsæt i nutidens udfordringer, som leder den studerendes nysgerrighed og kreativitet til, at kunne designe bedre fremtidige løsninger. Måden som underviserne faciliterer forløbet på, tager udgangspunkt i ”Design Thinking”.

En udfordring som kommer fra virkeligheden, er meget motiverende for de studerende at arbejde med, samtidig med at ”idehaver” får mulighed for at få sparring samt belyst sin udfordring med flere perspektiver. I LSI er vi løbende i dialog på tværs af partnere i foreningen, både virksomheder, kommuner og sygehuse, hvorfor det er relevant at LSI tager del i denne aktivitet og byder ind med behov og udfordringer.

Har du, eller kender du en som har en ide til produktudvikling?
Kontakt Projektleder for Markedsudvikling – Heidi Søgaard Hvistendahl for mere information 

 
UCN – SundCamp

Skriv et svar