Vagtskifte i LSI – Life Science Innovation North Denmark

22. juni 2018

Finn Allan Larsen har som direktør siden foreningens etablering udført et stort arbejde med at skabe et strategisk grundlag, at gøre LSI operationel, etableret et sekretariat og udviklet foreningens forretningsområder. Finn Allan Larsen har desuden samlet en stor medlemskreds af virksomheder som basis for LSI som Nordjysk klynge inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Foreningen stor nu overfor en ny fase, hvor der fra 2019 skal skabes et nyt finansieringsgrundlag og ske en større integration af foreningens medlemmer i det fremadrettede arbejde. 

Her er det en fælles vurdering fra bestyrelse og direktion, at der er behov for en ændret kompetenceprofil i ledelsen af LSI.

Bestyrelsen har på den baggrund imødekommet et ønske fra direktøren om at blive fristillet fra stillingen med virkning fra den 22. juni og frem til udløbet af kontrakten den 31/12 2018.

LSI Projektleder – Bo Christensen varetager indtil videre den daglige ledelse i LSI.

Vagtskifte i LSI – Life Science Innovation North Denmark

Skriv et svar