Kæmpe gevinst med projektsamarbejde

21. april 2018

Som virksomhed har man nem adgang til at komme i dialog med universitetet og de studerende, og det er der allerede en del, der gør brug af i dag, fortæller Pia Britt Elberg, formand for studienævnet for sundhed, teknologi og idræt på Aalborg Universitet:

Pia Britt Elberg, formand for studienævnet for sundhed, teknologi og idræt på Aalborg Universitet

– Vi får ofte henvendelser fra virksomheder, der går med tanker om at indgå projektsamarbejde med vores studerende. Her hjælper vi dem gerne med at finde frem til en problemstilling, der stemmer overens med de mål, vores studerende skal opfylde på de bestemte semestre. Derefter præsenteres projektforslaget for de studerende på de relevante semestre, og hvis de studerende finder problemstillingen interessant, starter samarbejdet, fortæller hun.

Virksomhederne henvender sig typisk ved at ringe til studiesekretariatet, som formidler kontakten videre til en koordinator, der er relevant for projektets karakter. På uddannelsens hjemmeside kan man også finde nærmere informationer om eksempelvis semestrene og projekterne. 

– Vores studerende er meget interesserede i at samarbejde med virksomheder, og derfor står vi altid klar til at hjælpe med at skabe det rigtige match mellem underviser, virksomhed og studerende. Som virksomhed er det i mine øjne en gevinst at indgå samarbejde, da man får kontakt til topkvalificerede studerende som kan bidrage med viden, som ikke engang er beskrevet i lærebøgerne endnu. Omvendt får de studerende en unik mulighed for at komme tæt på virksomheden, hvilket i mange tilfælde fører til jobs efterfølgende, og det jo en kæmpe fordel for begge parter. 

Pia pointerer i samme omgang, at det er muligt at indgå samarbejde på alle semestre, men projektforslagene skal være relevante for det enkelte semester. Hun opstiller i den forbindelse gode råd og fif, hvis man som virksomhed går med overvejelser om at indgå projektsamarbejde: 

–        Tænk over at gøre problemstillingen aktuel og interessant, da de studerende får mange projektforslag

–        Sørg for at lave en god projektbeskrivelse, så de studerende får et godt indblik i problemstillingen

–        Vær klar til at stå til rådighed for de studerende i forhold til spørgsmål, sparring og materialer

–        Overvej, om projektet skal være fortroligt, da det har betydning for de studerende

–        Forvent, at et typisk projektforløb forløber over fire til seks måneder

Derudover fremhæver Pia til sidst, at det er en god idé, at begge parter fra start er gode til at forventningsafstemme om projektets karakter. Ind til nu har hun kun oplevet vellykkede projekter, hvor de studerende har bidraget med værdifuld viden, som virksomhederne har sat stor pris på.

 
Kæmpe gevinst med projektsamarbejde

Skriv et svar