Stor tilslutning til de sundhedsteknologi-studerendes første arrangement – med Nordjyske virksomheder

20. april 2018

Mandag den 16. april afholdt de sundhedsteknologi studerendes råd (ST-Rådet) et fagligt netværksarrangement for studerende og virksomheder inden for området. Det var det første faglige arrangement, som ST-Rådet stod bag, og derfor var de glædeligt overraskede over det store fremmøde. Der deltog nemlig 103 studerende og 9 virksomheder til arrangementet, som også LSI var inviteret med til.

 – Det var en øjenåbner for begge parter, siger Finn Allan Larsen, direktør i LSI, og fortsætter: De studerende opdagende at der faktisk er virksomheder i Nordjylland inden for medtech, sundheds- og velfærdsteknologi, der kan rumme jobmuligheder og virksomhederne opdagende, at der er studerende som er interesserede i at indlede projektsamarbejde med dem. 

ST-Rådet – en forening for alle sundhedsteknologistuderende på Aalborg Universitet og en del af Studentersamfundet – har netop afholdt deres første faglige netværksarrangement. LSI deltog i det vellykkede arrangement, der startede med velkomst af ST-Rådets formand Daniel Ramsing Lund. 

Herefter holdt nogle af de deltagende virksomheder oplæg, hvor de hver især havde 10 minutter til at fortælle, hvad de lavede, og hvordan de sundhedsteknologistuderende eller -ingeniører kunne indgå hos dem. De studerende have efterfølgende rig mulighed for at netværke med virksomhederne, der havde arrangeret sig med forskellige stande. 

Formålet med arrangementet var at give de sundhedsteknologistuderende mulighed for at netværke med virksomheder inden for deres felt. ST-Rådet forklarer, at behovet for et sådant arrangement netop er opstået, da mange af de nye studerende på de tidligere semestre på bacheloruddannelsen er i tvivl om, hvilke muligheder de har med uddannelsen og hvilke typer jobs, de kan få som færdiguddannede.

Derudover møder ST-Rådet tit uforståenhed omkring deres profil som sundhedsteknologiingeniører, da uddannelsen er mindre kendt. Et arrangement som dette kan derfor være med til at øge opmærksomheden omkring ST-Rådets profil samt give de studerende indblik i fremtidige muligheder.

Der findes flere lignende arrangementer for ingeniørstuderende, såsom DSE Messen og Samarbejdsmessen. Dog oplever ST-Rådet, at der er meget få Healthcare og Life Science-virksomheder, der deltager på disse arrangementer. Derfor var der stor efterspørgsel fra de studerende – specielt fra de studerende på kandidatuddannelsen – efter et netværksarrangement, der udelukkende havde fokus på sundhedsteknologi.

ST-Rådet regner med at afholde et lignende arrangement igen til næste år.

Her ses medlem i ST-Rådet Ida Vire Johansen og ST-Rådets formand Daniel Ramsing Lund

Stor tilslutning til de sundhedsteknologi-studerendes første arrangement – med Nordjyske virksomheder

Skriv et svar