Effektiv screening af borgere med synkebesvær

03. januar 2018

LSI har etableret et samarbejde mellem ergoterapeuterne Kathrin Friðunn Jacobsen og Nete Deela Rauhe Harreby ved Træningsenheden i Aalborg Kommune og idémanden Joachim Kristensen.

Op til 87 procent af beboere på plejehjem har symptomer på dysfagi, dvs. nedsat synkesikkerhed og -effektivitet.
Lidelsen har både menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser, da følgerne af dysfagi er dehydrering, utilstrækkelig ernæring, genindlæggelser, udvikling af lungebetændelse grundet fejlsynkning, nedsat livskvalitet, dårlig mundhygiejne, forværring af funktionsniveau og øget morbiditet.

LSI har etableret et samarbejde mellem ergoterapeuterne Kathrin Friðunn Jacobsen og Nete Deela Rauhe Harreby ved Træningsenheden i Aalborg Kommune og idémanden Joachim Kristensen. Formålet er i første omgang at undersøge, hvordan en teknologi kan understøtte praksis og den faglige viden i forhold til tidlig opsporing af dysfagi.


Der afholdes indledende workshops med flere kommuner samt øvrige eksperter og møder mellem parterne i primo 2018 med henblik på afklaring af behov og udvikling af en eventuel prototype på en teknologi, som kan understøtte screening for dysfagi. Prototypen ventes i slutningen af 2018.

Vil du vide mere? Kontakt projektleder for LSI markedsudvikling og OPI Trine Søby Christensen

 
Effektiv screening af borgere med synkebesvær

Skriv et svar