Frihed til bevægelse – retten til at blive fundet!

20. december 2017

LSI har samlet private virksomheder og offentlige partnere omkring et ambitiøst initiativ omkring bedre løsninger til demensområdet.

Hvert år forsvinder mange mennesker med demens fra deres bopæl. Det giver en stor udfordring og mange bekymringer for plejepersonalet og de pårørende. Samtidig er det utrygt og farligt for borgerne med demens og i sidste ende kan det være fatalt. LSI har samlet private virksomheder og offentlige partnere omkring et ambitiøst initiativ omkring bedre løsninger til demensområdet. Formålet med samarbejdet er – gennem en grundig afdækning af brugernes behov – at udvikle en effektiv løsning, der med etik og værdighed skal sikre hurtige, brugervenlige og præcise visninger af lokalisationer, relateret til borgere med demens.

Udover bl.a. virksomhederne ACUBIT og XTEL, omfatter gruppen bag samarbejdet UCN og AAU samt seks kommuner i Nordjylland. Initiativet baserer sig bl.a. på en kortlægning af behovene, foretaget af Videnscenter for Demens i Aalborg Kommune og AAU, samt en kvalificering af medarbejdere fra en række øvrige kommuner og UCN. 

OPI-samarbejdet om fremtidens demenssikring er skudt i gang sammen med blandt andet virksomheden ACUBIT og AAU, henholdsvis Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Arkitektur og Medie Teknologi: – “LSI muliggør det brede samarbejde, og at vi står stærkere i forhold til at kunne løse de tværfaglige udfordringer i projektet. Her består vores bidrag og fokus i at tilpasse demenssikringsteknologierne, så de i højere grad støtter op om medarbejdere og pårørendes kompetencer og arbejdsrutiner, så vi sikrer både funktionelle og brugervenlige løsninger. Dermed håber vi at kunne være med til at øge sikkerheden og mindske bekymringerne hos både beboere, pårørende og plejepersonale uden at begrænse beboernes følelse af selvstændighed og deres muligheder for daglige aktiviteter”, siger Anders Kalsgaard Møller, Postdoc, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU.

Mads Lauridsen, Associate Professor, Wireless Communication Networks (WSN), Institut for Elektroniske Systemer, AAU, supplerer: – “Projektet har høj forskningsrelevans. Ydermere er det vigtigt for Institut for Elektroniske Systemer at forblive relevante for både industri og samfund, og netop gennem deltagelse i projekter som dette sikres det, at forskernes nyeste viden finder vej til industrien, hvilket er til gavn for samfundet”. 

Det var virksomheden ACUBIT, der oprindeligt fik idéen til projektet, og samarbejdet med LSI har gjort udviklingen mere målrettet og effektiv. – “For os betyder samarbejdet, at vi hurtigere kan afdække, hvilke behov kunderne har. Vi er gennem LSI i dialog med kommunerne, som fortæller os præcis, hvad de ønsker, og det betyder også, at vi opdager behov, vi ikke kendte før. Derudover har vi været positivt overraskede over, hvor god og effektiv styringen har været fra LSI’s side”, siger Thomas Pedersen, direktør for ACUBIT

Der blev afholdt Kick off-arrangement d. 7. december på OPI-samarbejdet inden for demenssikring, og Ældresagen deltager i projektet og har doneret 100.000 kr. til projektet.

Se indslaget fra 24Nordjyske, om projekter her!

Frihed til bevægelse – retten til at blive fundet!

Skriv et svar